રત્ન પ્રયોગશાળા

રત્ન પ્રયોગશાળા

રત્ન પ્રયોગશાળા

GEMIC લેબોરેટરી, સ્ીઍમ રીપ માં કંબોડિયા ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પરીક્ષણ અને સંશોધન સેવાઓ પૂરી પાડે છે, ખાનગી અને સ્વતંત્ર રત્ન પ્રયોગશાળા છે

 

પ્રમાણપત્ર

રત્ન લાક્ષણિકતાઓ: કેરેટ વજન, આકાર, પરિમાણ, રંગ, સ્પષ્ટતા અને સારવાર.
પ્રમાણપત્ર પથ્થર લાક્ષણિકતાઓ સાથે "ઓળખ કાર્ડ" છે

 

એક પ્રમાણપત્ર માન્યતા

- ધ રત્ન સત્તાવાર રીતે તે સ્થિત થયેલ છે જેમાં દેશમાં એક કંપની તરીકે રજીસ્ટર એક પ્રયોગશાળા પરીક્ષણ હોવું જ જોઈએ. પ્રયોગશાળામાં ના નામ અને લોગો પ્રમાણપત્ર પર સ્પષ્ટ દેખાય જ જોઈએ
- ધ રત્ન એક અધિકારીએ gemological સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અથવા યુનિવર્સિટી, સ્નાતક gemologist દ્વારા ચકાસાયેલ જ હોવું જોઈએ
- પ્રમાણપત્ર ઉપર બે નિયમો પૂરી ન થાય તો, પછી તે કોઈ કિંમત છે

 

તમારા ચકાસણી અહેવાલ શોધવા માટે તમે આ ફોર્મ નો ઉપયોગ કરો

ભાવ યાદી

બધા ભાવ વેટ સમાવેશ થાય છે

  • મૌખિક આકારણી: 5US $
  • સંક્ષિપ્ત રિપોર્ટ: 10 યુએસ $
  • પૂર્ણ રિપોર્ટ: 20 યુએસ $

સંક્ષિપ્ત અહેવાલ નમૂના:

8.5 સે.મી. X 5.4 સે.મી. (ક્રેડિટ કાર્ડ ફોર્મેટ)
રત્ન પ્રમાણપત્ર સંક્ષિપ્ત અહેવાલ

 

પૂર્ણ રિપોર્ટ સેમ્પલ:

21 સે.મી. X 29.7 સે.મી. (A4)
રત્ન પ્રમાણપત્ર સંપૂર્ણ અહેવાલ

ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!