ટેગ

Nuummite

ગ્રીનલેન્ડ તરફથી Nuummite 

Nuummite, ગ્રીનલેન્ડ તરફથી

ટૅગ્સ
ગ્રીનલેન્ડ વિડિઓ Nuummite ના Nuummite, એક દુર્લભ મેટામોર્ફિક રોક છે જે એમ્ફિબોલ ખનિજોમાં ગેધરાઇટ અને એન્થોફાયલાઇટ છે. તેનું નામ છે ...
વધારે વાચો
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!