રત્ન
પ્રદર્શન એન્ડ ટ્રેડિંગ
રત્નોની 200 કરતાં વધુ જાતોનો કાયમી પ્રદર્શન, મુખ્યત્વે કંબોડિયાથી પણ વિશ્વવ્યાપક માંથી
GEMIC LABORATORY
એક ખાનગી અને સ્વતંત્ર જીમોલોજીકલ સંસ્થા, જે જીમોલોજીકલ પરીક્ષણ અને સંશોધન સેવાઓ પૂરી પાડે છે
સ્ીઍમ રીપ માં, કંબોડિયા સ્ીઍમ
કંબોડિયા Gemological સંસ્થા - Gemic લેબોરેટરી

રત્ન પ્રદર્શન એન્ડ ટ્રેડિંગ

રત્ન કરતાં વધુ 200 જાતો, કમ્બોડીયા થી પણ વિશ્વભરમાં મુખ્યત્વે કાયમી પ્રદર્શન. અમે રત્ન ખરીદી અને વેચાણ

માઈક્રોસ્કોપ રત્ન પરીક્ષણ

લેબોરેટરી GEMIC માટે આપનું સ્વાગત છે

સ્ીઍમ રીપ માં ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પરીક્ષણ અને સંશોધન સેવાઓ પૂરી ખાનગી અને સ્વતંત્ર gemological ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કંબોડિયા સ્ીઍમ

Ratanakiri સિલોનનો ખાણકામ

જેમ પ્રવાસ

કંબોડિયા નીલમ, rubies, zircons અને સ્ટોન્સ ઘણાં માટે તમારા સ્ત્રોત છે. તમે મુસાફરી અને રહેવા સહિત સમગ્ર સફર કાળજી લેવા માટે જરૂર હોય તો, અમે તે તેમજ કરવું

રત્ન પરીક્ષણ

અભ્યાસ રત્નવિદ્યા

મુખ્ય રત્ન માટે મૂળભૂત પરિચય સામાન્ય કંબોડિયન બજારમાં જોવા મળે છે. આ શરૂઆત સ્તર કોર્સ વગેરે માણેક, નીલમ, સિલોનનો, Peridot, ગાર્નેટ, પોખરાજ, વાદળી લીલું રત્ન, સ્ફટિકીય ક્વાર્ટઝ, કેલ્સિડોની, કાચ જેવો પ્રસ્તર, જેમ કે, રત્ન ના મહત્વના પાસાઓ પર ભાર મૂકે છે

વધુ શીખો

કંબોડિયા Gemological સંસ્થા

(GEMIC લેબોરેટરી કું, લિમિટેડ)

નાઇટ માર્કેટ સ્ટ્રીટ
Siem પાક ભેગો કરવો, કંબોડિયા સ્ીઍમ
પી.ઓ. બોક્સ 93268

+ 855 (0) 63 968 298

ઓપન રોજિંદા
9am-11pm

www.gem.agency

ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!