કંબોડિયા Gemological સંસ્થા

સમાચાર

સબરા એન્કોર રિસોર્ટ અને સ્પા ખાતે જ્વેલરી વેચાણ તાલીમ

0 શેર્સની

સબરા એન્કોર રિસોર્ટ અને સ્પા ખાતે જ્વેલરી વેચાણ તાલીમ

એમએસ આઇએટી રિસેપ્શનિસ્ટ્સ અને મેનેજરોને ટ્રેન કરે છે સબરા એન્કોર રિસોર્ટ અને સ્પા અમારા જ્વેલરીના વેચાણ માટે, ફક્ત કંબોડિયાના કુદરતી રત્નો સાથે જ સેટ છે.

0 શેર્સની
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!