કુદરતી રત્ન / કિંમતી પથ્થરો, અર્ધ કિંમતી પત્થરો અને ઘરેણાં ખરીદી

કુદરતી રત્ન ખરીદી

  • અમે ફક્ત કુદરતી પત્થરો વેચે છે / અમે કૃત્રિમ પત્થરો વેચતા નથી
  • અમારા બધા પત્થરોની ચકાસણી અમારી પ્રયોગશાળામાં, એક માન્યતા પ્રાપ્ત રત્નશાસ્ત્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે
  • અમે એક પ્રતિષ્ઠિત કંપની છે. અમારી મુલાકાત માટે આપનું સ્વાગત છે: સ્થાન
  • અમારા ગ્રાહકો વિદેશથી અમારી મુલાકાત લેવા આવે છે, તમે તેમના પ્રશંસાપત્રો વાંચી શકો છો Tripadvisor
  • અમે ચુકવણીની વિશાળ રીતો પ્રદાન કરીએ છીએ
  • અમે વિશ્વભરમાં વહાણ. ધીમી અથવા સ્પષ્ટ મેઇલ દ્વારા તમે તમારી ડિલિવરી પદ્ધતિ પસંદ કરી શકો છો અને ટ્રેકિંગ નંબર સાથે તમારા રત્નને અનુસરો છો
  • કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો વધુ માહિતી માટે

તમારી ખરીદીનો આનંદ માણો!

ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!